T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Marketleri İçin Korunma ve Kontrol Önlemleri 18.03.2020

18.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1. Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde hastalık yayılımında rol oynayabilecek, yoğun insan trafiğinin yaşandığı gıda marketlerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir.

1.1- Gıda marketlerinde genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

1.1.2- Kapalı alanlardaki zemin ve diğer yüzeylerin rutin temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.

1.1.3- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

1.1.4- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

1.1.5- Gıda marketi çalışanları, el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

1.1.6- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır.

1.1.7- Sürekli bir şekilde insanlar ile yüz yüze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar (kasiyer) tıbbi maske takmalıdır. Maskenin burun, ağız ve çeneyi de kapatacak şekilde takılması, dış yüzeyine dokunulmaması, dokunulur ise alkol içerikli el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanması gerekmektedir. Maske ön yüzüne dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, bağcıklı ise bağcıklarından tutularak çıkartılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

1.1.8- Gıda marketi çalışanlarının eldiven kullanmaları, el temizliğine olanak vermeyip, çevresel bulaşı artıracağından, önerilmemektedir. El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptiklerinin ulaşılabilir noktalarda bulundurulmalıdır.

1.2- Gıda marketi çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

1.2.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

1.2.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

Kaynak

Paylaş:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumlarına Yönelik Alınacak Uygulamaların Belirlenmesi 16.03.2020 20.03.2020 23.03.2020

16.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1- Sağlık Kurumlarındaki Personel Yetersizliği, Sağlık Turizmi ve Diş Hekimliği Uygulamalarına Yönelik Alınacak Uygulamaların Belirlenmesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki geçici tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1.1- Poliklinik sayılarının azaltılması amacıyla; sadece randevu verilen hastalara bakılması, hastaneye randevusuz olarak başvuran hastalardan triaj uygulanarak sonrasında, acil değerlendirilmesi gereken hastalar ile olası COVID-19 hastalarının hastaneye kabul edilmesi,

1.2- Bu kapsamda kazanılan personelin COVID-19 hastalarının takip edildiği ve ihtiyaç duyulan bölümlere aktarılmak üzere hastanelerin kendi planlarını oluşturmaları,

1.3- Acil servislerde olası COVID-19 hastalarının dışında yeşil alan hastalarının kabul edilmeyerek 1. basamağa yönlendirilmesi,

1.4- Hastanelerde yoğunluğu azaltmak ve çalışan personelin diğer alanlarda daha verimli kullanılabilmesi amacıyla elektif ameliyatların ve girişimsel işlemlerin ertelenmesi,

1.5- Operasyonlar sonrasında yoğun şekilde immünsüpresif tedavi protokollerinin uygulandığı organ nakli operasyonlarında elektif vakaların ertelenmesi,

1.6- Yayılımın önlenmesi amacıyla elektif diş hekimliği uygulamalarının ertelenmesi ve sadece acil diş hekimliği uygulamalarının yapılması,

1.7- Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların, takibi yapan hekimlerin kanaati ile takip aralıklarının pandemi süresince daha uzun dönemler halinde yapılması,

1.8- Yoğun bakım ünitelerinin etkin kullanımı için hastaların durumuna uygun seviyede yoğun bakım ünitesine yatırılması, yoğun bakım endikasyonu ortadan kalkan hastaların durumlarının gerektirdiği şekilde ilgili branşın yataklı servisine, palyatif bakım servisine yatırılmaları, yatırılarak tedavi gerektirir bir durum olmadığında taburcu edilmeleri,

1.9- Sağlık turizmi kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden gelen hastaların ülkemize getirilmesinin ertelenmesi,

1.10- Kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların, tıbbi malzemeler ve hasta altı bezlerinin sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmesi,

1.11- COVID-19 salgını sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının, branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğinin sağlanması konusunda kurum yöneticilerinin gerekli planlamaları yapması gerekmektedir.

Yukarıdaki hususlarda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve tüm sağlık  kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi karara bağlandı.

2- Sağlık çalışanları için Kişisel Koruyucu Ekipman kullanımı önerileri oluşturularak https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/rehberler/COVID_TABLE_HSGM.pdf?type=file adresinde yayınlanmıştır.

COVID-19 Nedeni İle Ölen Vatandaşlarımızın Cenaze ve Defin işlemleri
Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin COVID-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeni ile 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet (ürün önerisi ile) ile dezenfekte edilmelidir.
1- Morg ve gasilhane çalışanlarına;

  1.1. Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.
1.2. El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır.

Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.
2- Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri

  2.1. Defin işlemleri standart prosedürler ile devam etmelidir.

3- Defin Şekli

  3.1. Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü halinde cenazenin kabre yerleştirildikten sonra normal defin işlemleri uygulanır.

COVID-19 Nedeni ile Ölen Vatandaşlarımızın Yurtiçi ve Yurt Dışı Nakil Kuralları
1- Havayolu Cenaze Nakilleri
COVID-19 nedeniyle yurt dışında ve yurt içinde ölen vatandaşlarımızın nakillerinde havayolları cenaze taşıma kuralları geçerlidir. Türk Hava Yollarının “Cenaze Taşıma Prosedürü” 6.1 maddesinde yer alan “cenaze kabulü” bölümünde “Ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olan cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olmasına dikkat edilir” ifadesi mevcuttur.
Bulaşıcı hastalık olması nedeniyle COVID-19 nedeniyle yurt dışında ve yurt içinde COVID-19 cenazelerin tarif edilen kabul kriterlerini taşıması gerekir.
Bakanlığımız tarafından ‘Morg ve Defin Hizmetleri’ talimatları hazırlanmış (Ek 1) ve defin konusundan Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş (Ek 2) alınmıştır.
Bu bilgi ve görüşler ışığında uçak ile yurtdışında ve yurt içinde cenaze naklinin tabut içinde yapılması ve tabutla gömülmesi uygun bulunmuştur.
Ek 1: Morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak tedbir ve önlemler (18.03.2020 tarihli):
Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin COVID-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeni ile 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet (ürün önerisi ile) ile dezenfekte edilmelidir.
Morg ve gasilhane çalışanlarına;

  » Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve
» Solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.
» El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır.

Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.
Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri
Defin işlemleri standart prosedürler ile devam etmelidir.
Defin Şekli
Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü halinde cenazenin kabre yerleştirildikten sonra normal defin işlemleri uygulanır.
Ek 2: Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir;
Müslümanların, vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerinin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması gelmektedir. Yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınması farz-ı kifayedir (Kasani, Bedai’, I, 300, 306 318; Mevsıli, el-İhtiyar, I, 303, 310). Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır. (Tirmizi, Cenaiz, 30).
Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının, olabildiğince az sayıda kişiyle kılınması tercih edilmelidir. Ayrıca hastalığın bulaşmaması için cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılmalıdır. Her bir cenazenin namazını ayrı ayrı kılmak efdal ise de hepsi için tek bir namaz kılınması yeterlidir.
Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerekir. İhtiyaca göre cenazelerin tabutla defnedilmesi de caizdir. Bunun ötesinde cenaze ile ilgili daha özel durumların ortaya çıkması durumunda yetkili dini mercilerle istişare edilerek hareket edilmelidir.
2- Karayolu ve Demiryolu Cenaze Nakilleri
Her türlü karayolu ve demiryolu taşıması için havayolu taşımasında olduğu gibi ‘ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olan cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olmasına dikkat edilir’ ifadesine göre hareket edilmelidir.
Bakanlığımız tarafından Morg ve Defin Hizmetleri talimatları hazırlanmış (Ek 1) ve Defin konusundan Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş (Ek 2) alınmıştır.
Bu bilgi ve görüşler ışığında karayolu ve demiryolu yurt içi ve yurt dışı cenaze naklinin tabut içinde yapılması ve tabutla gömülmesi uygun bulunmuştur.

2- GETAT (geleneksel ve tamamlayıcı tıp) Ünite & Merkezleri – Güzellik & Medikal Estetik Merkezi
Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde hastalık yayılımında rol oynayabilecek, GETAT (geleneksel ve tamamlayıcı tıp) Ünite & Merkezleri’nde yapılan işlemlerin tümünün acil kategoride olmadığı eğerlendirilmiştir. Bu kapsamda salgın sonlanan kadar faaliyetlerin salgın sonlanana kadar ertelenmesi uygundur.
Daha sonraki dönemde ise enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için aşağıda belirtilen korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir.

2.1- İnsanlar ile yakın temas halinde bulunan ya da yakın çalışılan ortamlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

2.1.1- Kapalı alanlardaki zemin ve diğer yüzeylerin rutin temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.

2.1.2- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

2.1.3- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

2.1.4- Bu yerlerde çalışan kişiler el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

2.1.5- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır. Çalıştırılması zorunlu hallerde tıbbi maske takmalıdır. Maskenin burun, ağız ve çeneyi de kapatacak şekilde takılması, dış yüzeyine dokunulmaması, dokunulur ise alkol içerikli el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanması gerekmektedir. Maske ön yüzüne dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, bağcıklı ise bağcıklarından tutularak çıkartılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

2.1.6- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olan kişilere yapılacak işlemlere ara verilmelidir.

Çalışanlara eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

2.1.7- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

2.1.8- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

3- Çağrı Merkezleri
Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde hastalık yayılımında rol oynayabilecek, çalışanlarının dar alanlarda, yakın mesafede çalıştığı Çağrı Merkezlerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir.
Yakın çalışılan ortamlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalıdır.

3.1- Uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

3.1.1- Kapalı alanlardaki zemin ve diğer yüzeylerin rutin temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.

3.1.2- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

3.1.3- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır.

3.2- Çalışanlara eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

3.2.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

3.2.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

20.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar:


1 – COVID-19 SALGINI SIRASINDA UYULMASI GEREKEN DENTAL İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

1.2 – Acil ve zorunlu olmayan dental uygulamalar yapılmayarak ileri bir tarihe ertelenmelidir.

1.3 – Acil olan ve işlem yapılacak hastalar ve beraberindeki kişilerden seyahat öyküsü sorgulanmalı ve ateş ölçümü yapılmalıdır.

1.4 – Rubber dam ve yüksek emiş gücüne sahip tükürük emiciler (gerekirse çift emici), dental tedavilerde aeresol ve sıçramaları en aza indirmeye yardımcı olur.

1.5 – Ayrıca, su ve hava spreyi kullanımı ve havalı tirübünlerin kullanımı ile oluşan aerosellerden korunmak için tüm yüz maskesi ve gözlük kullanımı gereklidir.

1.6 – Her işlem sonrasında ve hasta odadan ayrıldıktan sonra çevre temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

1.7 – Dental tetkik için en sık kullanılan radyografilerden ağız içi olanlar tükürük artışına ve öksürüğün tetiklenmesine yol açtığı için, COVID-19 salgını durumunda panoramik radyografi veya BT tercih edilmesi gereken alternatif yöntemlerdir.

1.8 – Dental prosedürler esnasında çok sayıda damlacık ve partikül üretilebilir. Bu nedenle günlük klinik çalışmalarda standart koruyucu önlemler COVID-19’un yayılmasını önlemede yetersiz kalabilir.

1.9 – Dental işlemlerin uygulandığı alanlarda kullanılması gereken KKE listesi: tek kullanımlık önlük, N95 maske, gözlük/yüz maskesi ve eldiven

1.10 – Dental işlem sırasında cilt ve mukozayı korumak için önlük, maske, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. İşlem sırasında partikül oluştuğu için N95/FFP2 maskeler kullanılmalıdır.

1.11 – El hijyenine uyulmalıdır.

1.12 – İşlemler öncesinde antimikrobiyal gargara (% 1 lik Hidrojen Peroksit) kullanılması oral kavitedeki virusların sayısının azalmasına olanak sağlar.

1.13 – Çapraz enfeksiyonların önlenebilmesi için tedavi odasının dışında gerçekleştirilen ve dışarıdan hizmet alınan laboratuvar uygulamaları için hizmet alan ve hizmet veren tarafları koruyacak özel önlemler önerilmelidir.

1.14 – Tedavi için başvuran hastalardan COVİD-19 şüphesi (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) olduğu düşünülenlerin, hastaya tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

1.15 – COVID-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmeleri hastayı takip eden hekimi ile birlikte yapılmalı ve alınacak tedbirlere birlikte karar verilmelidir.

1.16 – Sosyal izolasyon kurallarının hasta bekleme ve tedavi alanlarında uygulanması için gerekli tedbirler alınmalıdır (hastaların randevularına saatinde gelmesi sağlanarak bekleme alanlarında bekletilmemesi, beklemesi gerekli durumlarda hastaların en az 1 metre mesafe ile oturtulması, bekleme alanlarındaki dergi, gazete vb kaldırılması).

Diş Klinikleri
Bekleme/dinlenme odası Sağlık personeli Hastayla doğrudan temas içermeyen ön değerlendirme Hastayla en az 1 metre mesafe sağlanmalıdır.

KKE gerekli değildir.

(1 metre mesafe korunamayacaksa tıbbi maske takılabilir)

 

Solunum yolu semptomları olan hastalar Her durumda Hastayla en az 1m. mesafe sağlanmalıdır. Hastanın tıbbi maske takması sağlanmalıdır.

Acil olmayan işlemler ertelenmelidir

İşlem odası Sağlık personeli ve odada bulunan herkes Dental işlem yapılırken (Aerosol/partikül oluşturan işlemler) N95 ya da FFP2 ya da eşdeğeri maske

Eldiven

Gözlük/Yüz koruyucu

Önlük

Bone

23.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar:


1- Diş Hekimliğinde acil uygulamalar; 1 Nisan 2020 Güncellendi.

1.1-Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetlerinin

a) Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı

b) Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı

c) Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit

d) Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon

e) Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü

f) Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu

g) Çene ve yüz bölgesi fraktürleri

h) Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları

i) Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar

j) Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoral enfeksiyonlar

k) Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri

l) Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar

m) Dikiş alınması

n) Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi

o) Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon

p) Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları

q) Çene eklemi luksasyonu

r) Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır

Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen diş muayenehaneleri, klinik ve merkezleri dahil tüm sağlık kuruluşlarında, yukarıda belirtilenler dışındaki işlemlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ikinci bir açıklama yapılıncaya kadar ertelenmesi uygundur.

Yukarıda belirtilen acil işlemlerin tanımlanmış sabit ekipler tarafından en az iki vardiya ve belirlenmiş izole alanlarda gerçekleştirilmesi ve tüm ekiplere günlük ateş takibi yapılması uygundur.

2) Ambulansla Hasta Nakli

2.1-  Ambulanslarda kişisel koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulmalıdır.

2.2- Hastaya ilk müdahale eden ekip, sağlık kurumuna hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.

2.3- Genel durumu iyi ayaktan hastaların naklinde, hastaya tıbbi maske, ambulans personeline ise tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılır

2.4- Kontrolsüz olarak öksüren veya aspirasyon ihtiyacı olabilecek hastaların varlığında en az N95/FFP2 maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmasına özen gösterilmelidir.

2.5- Olası/kesin COVID-19 vakasının nakli sonrasında ambulanslar temizlenmeli ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Temizleme işlemi kişisel koruyucu ekipman giyilerek yapılmalıdır.

2.6- “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberine” uygun olarak ambulans temizliği sağlanmalıdır.

2.7- Ambulans temizliği yapılmadan başka bir vakaya gidilmemelidir.

3) 112 komuta kontrol merkezlerinin triaj soruları aşağıda yer almaktadır*.

3.1- Öksürüğünüz var mı?

3.2- Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?

3.3- Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?

3.4- Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı?

3.5- Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan birisi oldu mu?

*Bu sorulardan hepsi sorulur ve en az 2 soru evet ise Olası COVID-19 olarak değerlendirilir. İlk iki sorunun cevabı evet ise 112 personeli N95/FFP2 maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanır, diğer hallerde tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu yeterlidir. Yetişkin hastalarda refakatçi alınmaz, çocuk hastalarda mutlak zorunluluk olduğunda refakatçiye cerrahi maske takılarak alınır.

4) COVID-19 anneden doğan bebeklerin doğum sonrasındaki beslenmesinde Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası otoritelerin (CDC, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) önerilerine göre bebeğin anne ile görüşüldükten ve gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, önlemler alınarak beslenebileceği belirtilmektedir. Eğer anne bebeğini emzirmeye karar verir ise el hijyeni sağlandıktan sonra N95 maske takarak bebeğini emzirebilir. Eğer anne sütünü sağarak vermek ister ise el hijyenini sağlar, meme başı temizliğini yapar ve cerrahi maske ile sağma işlemini gerçekleştir.

5) Eczanelerdeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik olarak eczacılar birliği tarafından değerlendirilmek üzere nöbetçi eczane sayısının COVID-19 salgını boyunca yeterli şekilde arttırılması, eczanenin fiziki koşulları dikkate alınarak eczanede bulunacak kişi sayısının sosyal mesafede önerilen 1 metreden fazla olma önerisine uyacak şekilde sınırlandırılması önerilir,

6) Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID 19 pozitif hastanın semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslılara temaslıları değerlendirmeye alınır. Virüsün kuluçka döneminde ve semptom başlangıcından önceki dönemde atılım dinamikleri ile ilgili bilgiler bugün için yeterli değildir. Ancak uluslararası otoritelerin (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Önleme Merkezi) önerileri çerçevesinde süre 48 saat olarak belirlenmiştir.

Kaynak

Paylaş:

T.C. İçişleri Bakanlığı Kalabalık Ortamlar İçin Öneriler 16.03.2020 18.03.2020

16.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1. Düğün, özellikle turizm otellerindeki yabancı kişilerin düğünü, cenaze, sabah programları, açılışlar, kahvehane, maç izlenen kafeler, internet kafeler, cuma namazları vb. kalabalığa yönelik tedbir alınması,

1.1- Kalabalık oluşturması nedeniyle;

1.1.1- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil), Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetlerinin,

1.1.2- Pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin,

1.1.3- Sivil toplum kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç),

1.1.4- Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetlerinin durdurulması,

18.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1. Banka Şubeleri
Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde hastalık yayılımında rol oynayabilecek, yoğun insan trafiğinin yaşandığı banka şubeleri enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir.

1.1- İnsanlar ile yakın temas halinde bulunan ya da yakın çalışılan ortamlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

1.1.1- Kapalı alanlardaki zemin ve diğer yüzeylerin rutin temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.

1.1.2- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

1.1.3- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

1.1.4- Bu yerlerde çalışan kişiler el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en fazla 2 saatte bir en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

1.1.5- Numaratörlerin sadece tek bir kişi tarafından kullanılması günlük sabah ve akşam uygun şekilde temizliğinin yapılması, numaratörü kullanan kişiler tıbbi maske takmalıdır.

1.1.6- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır.

1.1.7- Şube içerisinde sürekli bir şekilde insanlar ile yüz yüze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takmalıdır. Maskenin burun, ağız ve çeneyi de kapatacak şekilde takılması, dış yüzeyine dokunulmaması, dokunulur ise alkol içerikli el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanması gerekmektedir. Maske ön yüzüne dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, bağcıklı ise bağcıklarından tutularak çıkartılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

1.1.8- Çalışanların eldiven kullanmaları, el temizliğine olanak vermeyip, çevresel bulaşı artıracağından, önerilmemektedir. El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptiklerinin ulaşılabilir noktalarda bulundurulmalıdır.

1.1.9- Banka içinde müşteri bekleme alanında yakın mesafede oturtulmamalıdır, bekleme alanında en fazla işlem bankosu kadar müşterinin bulunmalıdır. Müşteriler ile diğer müşteriler ve bankoda çalışan banka görevlisi arasında en az bir metre mesafe olmalıdır. Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler (promosyon ödemeleri vb.) ertelenebilir.

1.2- Çalışanlara eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

1.2.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

1.2.3- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

Kaynak

Paylaş:

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri 13.03.2020

13.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1- Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

1.1- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.

1.2- Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.

1.3- Oda temizlenirken eldiven kullanılmalıdır.

1.4- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

1.5- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

1.6- Çarşaf, havlu gibi materyal ise 60-90oC’de normal deterjan ile çamaşır makinasında yıkanmalıdır.

1.7- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

2- Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

2.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

2.2- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır.

3- Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde konaklayanlar arasında COVID-19 hastalığı ile ilgili uyumlu şikâyetler (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olması durumunda;

3.1- Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde kalanlar COVID-19 için yüksek risk grubunda olmaları ve hayati risklerinin yüksek olması nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, şuur durumu ve oksijen satürasyanu vb.) huzur evi sağlık personeli tarafından yakın takip edilmelidir.

3.2- Semptomları gelişen hasta çalışanlar tarafından ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (kendi nakil araçları veya İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü araçları ile) gönderilmesi sağlanmalıdır. Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinin kendi nakil araçlarının temizliği COVID-19 rehberinde belirtilen ambulans temizliği usul ve esaslarına göre yapılmalıdır.

3.3- Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanmalıdır. Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole edilmeleri sağlanır.

3.4- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır. Sonrasında temizlenerek tekrar kullanıma açılır.

3.5- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

3.6- Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

3.7- Kişinin başvurduğu sağlık birimi, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verir.

3.8- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.

4- Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

4.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

4.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

4.3- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır.

Kaynak

Paylaş:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yurtlar İçin Korunma ve Kontrol Önerileri 13.03.2020

13.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1- Yurtlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

1.1- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.

1.2- Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.

1.3- Oda temizlenirken eldiven kullanılmalıdır.

1.4- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

1.5- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

1.6- Çarşaf, havlu gibi materyal ise 60-90oC’de normal deterjan ile çamaşır makinasında yıkanmalıdır.

1.7- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

2- Yurt çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

2.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

2.2- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır.

3- Yurtta konaklayanlar arasında COVID-19 hastalığı ile ilgili uyumlu şikâyetler (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olması durumunda;

3.1- Diğer konaklayanlardan ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa yurttaki yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanmalıdır.

3.2- Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanmalıdır. Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole edilmeleri sağlanır.

3.3- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır.

•3.4- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

3.5- Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

3.6- Kişinin başvurduğu sağlık birimi, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verir.

3.7- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.

4- Yurt çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

4.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

4.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

4.3- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır.

Kaynak

Paylaş:

T.C. İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Restoranlar İçin Korunma ve Kontrol Önerileri 13.03.2020

1- Restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

1.1- Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır.
1.2- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.
1.3- Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.
1.4- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.
1.5- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
1.6- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.
1.7- Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
1.8- Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması riski olan riskli bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır.
1.9- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır.

2- Restoran çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

2.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
2.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.
2.3- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır.

Kaynak

Paylaş:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri 13.03.2020

1. Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde konaklama tesislerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir. Bu önlemler kapsamında, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtlarının (isim-soyisim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planı) tam ve düzenli tutulması, olası olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi için büyük önem arz etmektedir.
2. Konaklama tesislerinde uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

2.1- Genel temizlik kuralları:

2.1.1- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.

2.1.2- Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenli ellerle yapması gereklidir. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun şekilde yıkanmalı ve bir sonra oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmelidir.

2.1.3- Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.

2.1.4- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.

2.1.5- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

2.1.6- Misafirin kullandığı tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır.

2.1.7- Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise 60-90o C’de deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalıdır.

2.1.8- Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

2.1.9- Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalıdır.

2.1.10- Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar (pelüş hayvan ve top havuzu vb.) bulundurulmamalıdır.

2.1.11- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

2.1.12- Odalarda bulunan klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmalıdır.

2.2- Konaklama tesislerinde konaklayanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda;

2.2.1- Diğer konuklardan ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa oteldeki yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.

2.2.2- Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır. Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole edilmeleri sağlanır.

2.2.3- Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.

2.2.4- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.

2.2.5- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) içeren solüsyonla silinir. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

2.3- Otel çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır:

2.3.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

2.3.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.

2.3.4- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır.

Kaynak

Paylaş:

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarında Alınacak Önlemler 13.03.2020 16.03.2020 26.03.2020 30.03.2020

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararları

1- Ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporları ile birlikte bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi,
2- Hastalık belirtisi olanların Ceza İnfaz Kurumlarına kabul edilmemesi, sağlık muayenesinden geçmesi ve tedavilerinin yapılması,
3- İlk kabul raporunda solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporu bulunan kişilerin belirli bir alana alınması, 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılması, ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar geri dönüldüğünde aynı kurallara tabi tutulması,
4- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta süresince ertelenmesi, 2 hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcısı kararı ile görüşlerin yaptırılması, yabancı uyruklu olup yurt dışından geldiği anlaşılan şahısların yapmak istedikleri ziyaretlerin süresiz ertelenmesi,
5- Açık cezaevlerinde kalanların özel izin haklarının ertelenmesi,
6- İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması,
7- Tüm ceza ve hukuk mahkemelerindeki duruşmaların mümkün ise SEGBİS yolu ile yapılması ve duruşma tarihlerinin ileri ki bir Tarihe ertelenmesi,
8- Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki “aile görüş odalarının” 2 hafta süre ile kullanılmasının ertelenmesi,
9- Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin sosyal aktivitelerin ve atölye faaliyetlerinin yaptırılmasının devam edilmesine, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin ise 2 hafta ertelenmesi,
10- Ceza infaz kurumlarına giren personel dahil herkesin, her girişte ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesine, ihtiyaç bulunan yerlerde termal kameraların kullanılmasına,
11- Ceza infaz kurumlarında hastalık bulgusu gösteren ve rapor alan personelin nöbet ve vardiya listelerinden çıkarılması,
12- Kuruma dışarıdan gelen şahıslarla muhatap olan her personelin kişisel koruyucu ekipman ve malzeme kullanmasına,
13- Tüm kurumlarda günlük olarak el teması bulunan alanların su ve deterjanla, ıslak zeminlerin (wc, banyo, lavabo ve mutfak tezgâhları) ise çamaşır suyu ve deterjanla temizlenmesi,
14- Çevre ve zemin yüzeylerinin su ve deterjanla temizlenmesi,
15- Cezaevinden diğer cezaevine yapılan nakillerin hastalık ve güvenlik durumları dışında 2 hafta süreyle ertelenmesi,
16- Ceza infaz kurumunda kalanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda;

16.1- Diğer hükümlülerden ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa ceza infaz kurumunda yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.

16.2- Kişi ile aynı koğuşu paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır.

16.3- Sonucu pozitif çıkan vakanın temaslılarının aynı oda içinde kalmaları gerekiyorsa en az 1 metre mesafe konularak 14 gün boyunca semptom açısından takip edilir.

16.4- Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.

16.5- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.

16.6- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın koğuşu 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) içeren solüsyonla silinir. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

16.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1. Ceza infaz kurumlarında avukatların girişine yönelik alınacak tedbirler nelerdir?

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile avukatları COVID-19’dan korumak amacıyla, tüm ceza infaz kurumlarında avukat görüşleri dahil tüm görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi, zorunluluk durumlarında ise görüşlerin kapalı görüş mahallinde yaptırılması Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğine tavsiye edilir.

2. Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik alınacak tedbirler,

Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklarla ilgili olarak durumları 2 hafta sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla

2.1- Kreş, anasınıfı, anaokuluna gitmemesi ve oyun alanları temizlik sıklığının arttırılması

2.2- Dışardaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmemeleri, teslim edilenlerin de geri teslim alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakınının bilgilendirilmeleri

27.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;

1- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta süresince ertelenmesi, 2 hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcısı kararı ile görüşlerin yaptırılması, yabancı uyruklu olup yurtdışından geldiği anlaşılan şahısların yapmak istedikleri ziyaretlerin süresiz ertelenmesi,

2- Açık cezaevlerinde kalanların özel izin haklarının 2 hafta süreyle ertelenmesi,

3- Cezaevlerindeki ve Çocuk Eğitimevlerindeki “aile görüş odalarının” 2 hafta süre ile kullanılmasının ertelenmesi,

4- Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin sosyal aktivitelerinin ve atölye faaliyetlerinin yaptırılmasının devam edilmesine, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin ise 2 hafta ertelenmesi,

5- Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile avukatları COVİD-19’dan korumak amacıyla, tüm ceza infaz kurumlarında avukat görüşleri dahil tüm görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi, zorunluluk durumlarında ise görüşlerin kapalı görüş mahallinde yaptırılması,

6- Cezaevinden diğer cezaevine yapılan nakillerin hastalık ve güvenlik durumları dışında 2 hafta süreyle ertelenmesi,

7- Ceza İnfaz Kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklarla ilgili olarak durumları 2 hafta sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla

a. Kreş, anasınıfı, ana okuluna gitmemesi ve oyun alanları temizlik sıklığının artırılması,
b. Dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmemeleri, teslim edilenlerin de geri teslim alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakının bilgilendirilmeleri,

8- Açık ceza evleri de dahil olmak üzere hükümlülerin dışarıyla teması neticesinde infaz kurumlarına virüs taşımasına neden olacak kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin vb. iş yurdu faaliyetlerinin askıya alınması,

30.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar

A. Ceza infaz kurumlarında çalışan ve mahkumlar ile temas olasılığı olan infaz koruma memuru vb. personelin;

1. Mümkün ise 14 günlük, değilse en az 7 günlük vardiyalar şeklinde çalışmalarının sağlanması,

2. Bu kişilerin ceza infaz kurumu dışında geçirdiği zamanlarını yurt vb. gibi önceden belirlenmiş ve hazırlanmış yerde izole olarak ikamet etmelerinin sağlanması, sağlanamadığı durumlarda “İl Pandemi Kurulu” “Evde Temaslı İzlem” kurallarına uygun olarak evde izolasyon da dahil seçenekleri değerlendirir.

3. Kişilerin kendilerini ateş, öksürük, solunum sıkıntısı açısından değerlendirmesi,

4. Ceza infaz kurumlarına giren personel dahil herkesin, her girişte ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesine,

5. Ceza infaz kurumlarında hastalık bulgusu gösteren ve rapor alan personelin nöbet ve vardiya listelerinden çıkarılması ve bu durumda bu kişiler ile temaslı olan personel ve mahkumların COVID-19 rehberine göre yönetilmesi,

6. Kuruma dışarıdan gelen şahıslarla muhatap olan her personelin 1 metre mesafeye dikkat ederek tıbbi (cerrahi) maske kullanmasının sağlanması,

B. Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm sağlık personelinin aşağıda ifade edilen kurallara riayet etmesi;

a. Yerinde sağlık hizmeti sunulan ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinin bu hizmeti sunan aile hekimi tarafından yürütülmesi, ceza infaz kurumunda sağlık hizmeti veren aile hekiminin kendi biriminin hizmetlerinin ise ASM’deki diğer aile hekimleri tarafından yürütülmesi,

b. Kendilerini ateş, öksürük, solunum sıkıntısı açısından günlük değerlendirmesi,

c. Ceza infaz kurumlarına her girişte ceza infaz kurumu personeli gibi ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi,

d. Sağlık çalışanlarının temas riskini dikkate alarak kurumda semptomatik hastayı değerlendirmek için 1 metre mesafeye dikkat ederek gerekli temas ve damlacık izolasyon önlemleri kapsamında tıbbi (cerrahi) maske, eldiven, önlük ve gözlük/yüz koruyucu kullanmasının sağlanması;

(1) Kurum içerisinde özel kıyafet giyilmesi,

(2) Kurum dışına çıkarken bu kıyafetlerin kurum içinde çıkartılarak dışarıya çıkılması,

e. COVID-19 şüpheli vakaların tıbbi maske takmasını sağlayarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevkinin koordine edilmesi/sağlanması, uygun olacaktır.

Kaynak

Paylaş:

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Yönelik Alınacak Tedbir ve Önlemler 13.03.2020

1- Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, bu araçların yüzeyleri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç, gereç ve eşyanın temizliği araçların kullanımda olmadığı dönemde günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır.

1.1- Yüzeylerin su ve deterjan ile yıkanması veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi,

1.2- Diğer her türlü eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerinin, temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi yeterlidir. Ancak gerekli hallerde 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu yeterlidir.

1.3- Dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve sonrasında yarım saat (kuruyana ve koku çıkana kadar) havalandırılmalıdır.

1.4- Olası COVID-19 vakasının trende saptanması durumunda vagonda gidiş yönünün en arka sırada oturtulması sağlanmalıdır.

1.5- Toplu taşıma araçlarında görevli personelin (kondüktör, hostes) COVID-19 konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması (semptom gelişen kişinin maske takması sağlanmalı- solunum yolu semptomları)

* Deterjan; Rutin temizlik amacı ile üretilen ve yaygın bir şekilde kullanılan ürünler

2- Avrupa uçuşlarında uçuş personeli konaklamasının kaldırılması önerildi,
3- Uçakta uçuş sırasında ve uçuş sonrasında yolculardan birinde COVID-19 saptanması durumunda yapılacaklar kararlaştırıldı. (EK -1   EK-2)
4- Havalimanlarında çalışacaklar ve pasaport kontrolündeki kişilere yönelik alınacak önlemler belirlendi. (EK-3)

 

Kaynak

Paylaş:

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na Yönelik Alınacak Tedbir ve Önlemler

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararları

COVID-19 Nedeni İle Ölen Vatandaşlarımızın Cenaze ve Defin işlemleri
Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin COVID-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeni ile 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet (ürün önerisi ile) ile dezenfekte edilmelidir.
1- Morg ve gasilhane çalışanlarına;

  1.1. Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.
1.2. El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır.

Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.
2- Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri

  2.1. Defin işlemleri standart prosedürler ile devam etmelidir.

3- Defin Şekli

  3.1. Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü halinde cenazenin kabre yerleştirildikten sonra normal defin işlemleri uygulanır.

COVID-19 Nedeni ile Ölen Vatandaşlarımızın Yurtiçi ve Yurt Dışı Nakil Kuralları
1- Havayolu Cenaze Nakilleri
COVID-19 nedeniyle yurt dışında ve yurt içinde ölen vatandaşlarımızın nakillerinde havayolları cenaze taşıma kuralları geçerlidir. Türk Hava Yollarının “Cenaze Taşıma Prosedürü” 6.1 maddesinde yer alan “cenaze kabulü” bölümünde “Ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olan cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olmasına dikkat edilir” ifadesi mevcuttur.
Bulaşıcı hastalık olması nedeniyle COVID-19 nedeniyle yurt dışında ve yurt içinde COVID-19 cenazelerin tarif edilen kabul kriterlerini taşıması gerekir.
Bakanlığımız tarafından ‘Morg ve Defin Hizmetleri’ talimatları hazırlanmış (Ek 1) ve defin konusundan Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş (Ek 2) alınmıştır.
Bu bilgi ve görüşler ışığında uçak ile yurtdışında ve yurt içinde cenaze naklinin tabut içinde yapılması ve tabutla gömülmesi uygun bulunmuştur.
Ek 1: Morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak tedbir ve önlemler (18.03.2020 tarihli):
Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin COVID-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeni ile 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet (ürün önerisi ile) ile dezenfekte edilmelidir.
Morg ve gasilhane çalışanlarına;

  » Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve
» Solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.
» El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır.

Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.
Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri
Defin işlemleri standart prosedürler ile devam etmelidir.
Defin Şekli
Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü halinde cenazenin kabre yerleştirildikten sonra normal defin işlemleri uygulanır.
Ek 2: Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir;
Müslümanların, vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerinin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması gelmektedir. Yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınması farz-ı kifayedir (Kasani, Bedai’, I, 300, 306 318; Mevsıli, el-İhtiyar, I, 303, 310). Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır. (Tirmizi, Cenaiz, 30).
Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının, olabildiğince az sayıda kişiyle kılınması tercih edilmelidir. Ayrıca hastalığın bulaşmaması için cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılmalıdır. Her bir cenazenin namazını ayrı ayrı kılmak efdal ise de hepsi için tek bir namaz kılınması yeterlidir.
Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerekir. İhtiyaca göre cenazelerin tabutla defnedilmesi de caizdir. Bunun ötesinde cenaze ile ilgili daha özel durumların ortaya çıkması durumunda yetkili dini mercilerle istişare edilerek hareket edilmelidir.
2- Karayolu ve Demiryolu Cenaze Nakilleri
Her türlü karayolu ve demiryolu taşıması için havayolu taşımasında olduğu gibi ‘ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olan cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olmasına dikkat edilir’ ifadesine göre hareket edilmelidir.
Bakanlığımız tarafından Morg ve Defin Hizmetleri talimatları hazırlanmış (Ek 1) ve Defin konusundan Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş (Ek 2) alınmıştır.
Bu bilgi ve görüşler ışığında karayolu ve demiryolu yurt içi ve yurt dışı cenaze naklinin tabut içinde yapılması ve tabutla gömülmesi uygun bulunmuştur.

 

Kaynak

Paylaş: