COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) GENEL BİLGİLER, EPİDEMİYOLOJİ VE TANI 07.12.2020

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) GENEL BİLGİLER, EPİDEMİYOLOJİ VE TANI 07.12.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞİŞTİ?

7. COVID-19: TANI VE TARAMA ALGORITMA ÖNERILERİ……………………………………………27

 

7. COVID-19: TANI VE TARAMA ALGORITMA ÖNERILERİ

7.1. Olası Vaka Algoritması

7.2. Yeni Normal Dönemde Sağlık Kuruluşlarında İzlenecek/Yatırılacak/

Yatan Hastalar İçin PCR Testi

» Sağlık kuruluşlarında izlenecek/yatırılacak/yatan hastalarda PCR testi

sadece aşağıda belirlenmiş endikasyonlarda yapılır

» Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalar

» Solid organ transplantasyonu yapılan hastalar, kemik iliği nakli yapılan

hastalar

» Son 3 ay içerisinde >15 mg prednisolon veya eşdeğeri glukokortikoid ve/

veya immun süpresif etkili küçük molekül veya biyolojik ajan kullanan

hastalar

» Tüm cerrahi branşların A grubu ameliyatları ve ilaveten;

» Plastik cerrahinin ve KBB’nin baş boyun cerrahisi gerektiren hastalar

» Kalp cerrahisinde kardiyopulmoner pompaya girmeyi gerektiren

tüm hastalar

» Göğüs cerrahisi gerektiren hastalar

» Çene cerrahisi planlanan hastalar

» Hava yolu cerrahisi planlanan hastalar

» Kanser cerrahisi planlanan hastalar

» Transplantasyon yapılacak tüm hastalar

» ASA skoru III ve üzerinde olan ve genel anestezi gerektiren cerrahi

hastalar

» PCR testi planlanan tedavi/prosedür öncesi en kısa sürede (48 saat)

yapılmalıdır.

» COVID -19 için PCR testi cerrahi işlemden önceki 48 saat içinde yapılmalıdır.

» İlk test sonucu negatif olanlarda ancak COVID-19 şüphesi yüksek ise, en az

24 saat sonra ikinci testin yapılması önerilir. COVID-19 şüphesi yok ise ikinci

test önerilmez.

» Test için örnek alınma işlemi yatan ve ayaktan hastalarda işlem yapacak

birim tarafından gerçekleştirilmeli ve sonucu takip edilmelidir.

» Test sonucu gelene kadar evde veya hastanede izole edilmelidir.

» Cerrahi işlem ideal olarak 48 saat içerisinde yapılmalıdır aksi durumda

yukarıda ki kabul edilen kurallar çerçevesinde tekrar örnek alınmalıdır

» Test sonucu pozitif çıkan hasta T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine

göre yönetilir.

7.3. Diğer esaslar

» Sağlık Bakanlığınca belirlenen alanlar ve risk grupları (turistler, yurt

dışı seyahatler, kurum/kuruluşlar vd.) ile algoritmalarda belirlenen

endikasyonlar dışında PCR veya antikor arama yöntemleriyle tarama

yapılması önerilmez.

» Çalışma/iş için değişik kuruluşlara baş vuranlarda işe kabul öncesinde PCR

ve diğer her hangi bir tarama testi istenmez

» COVID-19 hastalığı gelişen çalışan izolasyon süresinin sonunda herhangi

bir test istenmeksizin iş yerlerinde çalışmaya başlayabilir.

Paylaş:

Yorum yapın