COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 20.11.2020

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 20.11.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?
1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KALAN TEMASLI TAKİBİ…………………………………. 5

 

1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KALAN TEMASLI TAKİBİ
Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna
yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son
temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları
açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır.
Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir ve yürütülür.
Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 vakasının PCR testi alınmasından
veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları
değerlendirmeye alınır.
» Kesin COVID-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini
takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen COVID-19 vakası ile temas
durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz.
Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen COVID-19 vakası ile temasları
değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir. Bilinen bir immün
süpresif hastalık tablosu olan ve ya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu
kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın tüm COVID-19 vakası
ile temasları değerlendirmeye alınır.
1.1. Olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde temaslılara yönelik
yapılması gerekenler
Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi tespit edildiğinde;
1. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup
olmadığı) belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır.
2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse;
a. Temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz.
b. Yakın temaslıları; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca
kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri
konusunda bilgilendirilir.
3. Test sonucu pozitif gelirse;
a. Yakın temaslılar; temaslı algoritmalarına uygun 14 gün boyunca ateş
ve/veya solunum semptomları açısından evde takip edilir ve sözlü ve
yazılı olarak bilgilendirilir, onamları alınır. Gerekli görülen durumlarda
aktif takip (telefon veya ziyaret ile) yapılabilir.
b. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca

kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri
konusunda bilgilendirilir.
c. Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateş
ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi
maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.
Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar olası vaka algoritmasına göre
yönetilir.
1.1.1. Yakın Temaslı
» Kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma
önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile enfekte sağlık
çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyareti gibi
sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler
» COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan (okul öncesinde ve okul
çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler
» COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar
» COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler
» COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas
eden kişiler
» COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun
süreyle yüz yüze kalan kişiler
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
salonları, otobüs, servis vb ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika
veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler.
» COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve
iki yan koltukta oturan kişiler
» COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
» COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar
1.1.2. Temaslı
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede
bulunmuş kişiler.
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş

kişiler.
» COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa
süreyle yüz yüze kalan kişiler.
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske
takarak bulunmuş kişiler.

 

Paylaş:

Yorum yapın