COVID-19 Tomografi Üniteleri – Radyoloji Ünitelerinde COVID-19 Açısından Enfeksiyon Kontrolü 04.04.2020

Türk Radyoloji Derneği tarafından COVID-19 konusunda istenen bilgiler aşağıda sunulmuştur;

 Olası /kesin COVID 19 vakalarında toraks BT kullanımı

COVID- 19 vaka yönetim algoritmasında olası/kesin COVID-19 olgularına ne zaman toraks BT çekileceği açık olarak belirtilmiştir. Olası/kesin COVID-19 olgularında toraks BT tanıyı desteklemek, akciğer tutulumunu göstermek veya enfeksiyonun akciğerdeki yaygınlığını değerlendirmek amaçları ile kullanılmaktadır. 

Radyoloji Ünitelerinde COVID-19 Açısından Enfeksiyon Kontrolü

COVID-19 hastasına 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süreli aynı ortamda bulunmak damlacık yoluyla bulaşan COVID-19 için yakın temas kabul edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile de bulaşabilir.

Bu nedenle radyolojik tanı ünitelerinde aşağıda belirtilen damlacık ve temas önlemleri alınmalıdır.

  • Kesin veya olası COVID-19 hastası ve sağlık personeli tıbbi maske takmalıdır.
  • Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (eldiven, koruyucu önlük, tıbbi maske gözlük/yüz koruyucu) hazır bulundurulmalıdır.
  • Sağlık çalışanı çekim sırasında hastadan en az 1 metre uzak olacak şekilde bulunmalı, eğer 1 m ve daha yakın olması gerekirse tıbbi maskenin yanı sıra eldiven, önlük ve gözlük/yüz koruyucu kullanmalıdır.
  • Eldivenin doğru bir şekilde kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Eldivenler kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunmamaya ve el hijyenine özen gösterilmelidir.
  • El hijyeninin sağlanması için eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya 20-30 saniye alkol içeren el antiseptiği ile ovulmalıdır.
  • Hasta odadan çıkarıldıktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon hemen yapılmalıdır. 

-Temizlik özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşmalıdır. Su ve deterjanla temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. * 

  • Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven ve gözlük/yüz koruyucu kullanmalıdır.
  • Hasta atıkları tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.
  • Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra yeni hasta alınabilir.

* 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. % 70 lik alkol yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir.

 

 

Kaynak: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-tomografi-uniteleri.html

Paylaş:

Yorum yapın