T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarında Alınacak Önlemler 13.03.2020 16.03.2020 26.03.2020 30.03.2020

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararları

1- Ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporları ile birlikte bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi,
2- Hastalık belirtisi olanların Ceza İnfaz Kurumlarına kabul edilmemesi, sağlık muayenesinden geçmesi ve tedavilerinin yapılması,
3- İlk kabul raporunda solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporu bulunan kişilerin belirli bir alana alınması, 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılması, ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar geri dönüldüğünde aynı kurallara tabi tutulması,
4- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta süresince ertelenmesi, 2 hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcısı kararı ile görüşlerin yaptırılması, yabancı uyruklu olup yurt dışından geldiği anlaşılan şahısların yapmak istedikleri ziyaretlerin süresiz ertelenmesi,
5- Açık cezaevlerinde kalanların özel izin haklarının ertelenmesi,
6- İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması,
7- Tüm ceza ve hukuk mahkemelerindeki duruşmaların mümkün ise SEGBİS yolu ile yapılması ve duruşma tarihlerinin ileri ki bir Tarihe ertelenmesi,
8- Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki “aile görüş odalarının” 2 hafta süre ile kullanılmasının ertelenmesi,
9- Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin sosyal aktivitelerin ve atölye faaliyetlerinin yaptırılmasının devam edilmesine, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin ise 2 hafta ertelenmesi,
10- Ceza infaz kurumlarına giren personel dahil herkesin, her girişte ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesine, ihtiyaç bulunan yerlerde termal kameraların kullanılmasına,
11- Ceza infaz kurumlarında hastalık bulgusu gösteren ve rapor alan personelin nöbet ve vardiya listelerinden çıkarılması,
12- Kuruma dışarıdan gelen şahıslarla muhatap olan her personelin kişisel koruyucu ekipman ve malzeme kullanmasına,
13- Tüm kurumlarda günlük olarak el teması bulunan alanların su ve deterjanla, ıslak zeminlerin (wc, banyo, lavabo ve mutfak tezgâhları) ise çamaşır suyu ve deterjanla temizlenmesi,
14- Çevre ve zemin yüzeylerinin su ve deterjanla temizlenmesi,
15- Cezaevinden diğer cezaevine yapılan nakillerin hastalık ve güvenlik durumları dışında 2 hafta süreyle ertelenmesi,
16- Ceza infaz kurumunda kalanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda;

16.1- Diğer hükümlülerden ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa ceza infaz kurumunda yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.

16.2- Kişi ile aynı koğuşu paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır.

16.3- Sonucu pozitif çıkan vakanın temaslılarının aynı oda içinde kalmaları gerekiyorsa en az 1 metre mesafe konularak 14 gün boyunca semptom açısından takip edilir.

16.4- Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.

16.5- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.

16.6- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın koğuşu 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) içeren solüsyonla silinir. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

16.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;


1. Ceza infaz kurumlarında avukatların girişine yönelik alınacak tedbirler nelerdir?

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile avukatları COVID-19’dan korumak amacıyla, tüm ceza infaz kurumlarında avukat görüşleri dahil tüm görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi, zorunluluk durumlarında ise görüşlerin kapalı görüş mahallinde yaptırılması Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğine tavsiye edilir.

2. Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik alınacak tedbirler,

Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklarla ilgili olarak durumları 2 hafta sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla

2.1- Kreş, anasınıfı, anaokuluna gitmemesi ve oyun alanları temizlik sıklığının arttırılması

2.2- Dışardaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmemeleri, teslim edilenlerin de geri teslim alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakınının bilgilendirilmeleri

27.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;

1- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta süresince ertelenmesi, 2 hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcısı kararı ile görüşlerin yaptırılması, yabancı uyruklu olup yurtdışından geldiği anlaşılan şahısların yapmak istedikleri ziyaretlerin süresiz ertelenmesi,

2- Açık cezaevlerinde kalanların özel izin haklarının 2 hafta süreyle ertelenmesi,

3- Cezaevlerindeki ve Çocuk Eğitimevlerindeki “aile görüş odalarının” 2 hafta süre ile kullanılmasının ertelenmesi,

4- Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin sosyal aktivitelerinin ve atölye faaliyetlerinin yaptırılmasının devam edilmesine, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin ise 2 hafta ertelenmesi,

5- Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile avukatları COVİD-19’dan korumak amacıyla, tüm ceza infaz kurumlarında avukat görüşleri dahil tüm görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi, zorunluluk durumlarında ise görüşlerin kapalı görüş mahallinde yaptırılması,

6- Cezaevinden diğer cezaevine yapılan nakillerin hastalık ve güvenlik durumları dışında 2 hafta süreyle ertelenmesi,

7- Ceza İnfaz Kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklarla ilgili olarak durumları 2 hafta sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla

a. Kreş, anasınıfı, ana okuluna gitmemesi ve oyun alanları temizlik sıklığının artırılması,
b. Dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmemeleri, teslim edilenlerin de geri teslim alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakının bilgilendirilmeleri,

8- Açık ceza evleri de dahil olmak üzere hükümlülerin dışarıyla teması neticesinde infaz kurumlarına virüs taşımasına neden olacak kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin vb. iş yurdu faaliyetlerinin askıya alınması,

30.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar

A. Ceza infaz kurumlarında çalışan ve mahkumlar ile temas olasılığı olan infaz koruma memuru vb. personelin;

1. Mümkün ise 14 günlük, değilse en az 7 günlük vardiyalar şeklinde çalışmalarının sağlanması,

2. Bu kişilerin ceza infaz kurumu dışında geçirdiği zamanlarını yurt vb. gibi önceden belirlenmiş ve hazırlanmış yerde izole olarak ikamet etmelerinin sağlanması, sağlanamadığı durumlarda “İl Pandemi Kurulu” “Evde Temaslı İzlem” kurallarına uygun olarak evde izolasyon da dahil seçenekleri değerlendirir.

3. Kişilerin kendilerini ateş, öksürük, solunum sıkıntısı açısından değerlendirmesi,

4. Ceza infaz kurumlarına giren personel dahil herkesin, her girişte ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesine,

5. Ceza infaz kurumlarında hastalık bulgusu gösteren ve rapor alan personelin nöbet ve vardiya listelerinden çıkarılması ve bu durumda bu kişiler ile temaslı olan personel ve mahkumların COVID-19 rehberine göre yönetilmesi,

6. Kuruma dışarıdan gelen şahıslarla muhatap olan her personelin 1 metre mesafeye dikkat ederek tıbbi (cerrahi) maske kullanmasının sağlanması,

B. Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm sağlık personelinin aşağıda ifade edilen kurallara riayet etmesi;

a. Yerinde sağlık hizmeti sunulan ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinin bu hizmeti sunan aile hekimi tarafından yürütülmesi, ceza infaz kurumunda sağlık hizmeti veren aile hekiminin kendi biriminin hizmetlerinin ise ASM’deki diğer aile hekimleri tarafından yürütülmesi,

b. Kendilerini ateş, öksürük, solunum sıkıntısı açısından günlük değerlendirmesi,

c. Ceza infaz kurumlarına her girişte ceza infaz kurumu personeli gibi ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi,

d. Sağlık çalışanlarının temas riskini dikkate alarak kurumda semptomatik hastayı değerlendirmek için 1 metre mesafeye dikkat ederek gerekli temas ve damlacık izolasyon önlemleri kapsamında tıbbi (cerrahi) maske, eldiven, önlük ve gözlük/yüz koruyucu kullanmasının sağlanması;

(1) Kurum içerisinde özel kıyafet giyilmesi,

(2) Kurum dışına çıkarken bu kıyafetlerin kurum içinde çıkartılarak dışarıya çıkılması,

e. COVID-19 şüpheli vakaların tıbbi maske takmasını sağlayarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevkinin koordine edilmesi/sağlanması, uygun olacaktır.

Kaynak

Paylaş:

Yorum yapın