COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 02.10.2021

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 02.10.2021 – İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

SON GÜNCELLEME İLE NELER DEĞİŞTİ?

» Aşı şemasını tamamlamamış veya aşısız kişilerde yakın temaslı uygulaması

» İlk ve orta öğretim öğrencilerinde yakın temaslı uygulaması

 

7. İLK VE ORTA ÖĞRETIM ÖĞRENCILERINDE YAKIN TEMASLI UYGULAMASI Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5.günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralina uymak suretiyle; PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler.

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON – 20.09.2021

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON – 20.09.2021 – İndirmek İçin Tıklayınız!

 

 

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞİŞTİ? » Aşı şemasını tamamlamış veya son altı ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerde yakın temaslı uygulaması » Varyant Suşlar ile PCR pozitif olan kişilerde izolasyon uygulamaları

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 04.05.2021

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

REHBERDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN İÇERİKLERDEN BAZILARI:

1.4. Yakın temaslılarda karantinanın sonlandırılması

Aşılama sonrası;

Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez. Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır.

Aşılı olması nedeni ile temaslı eklenmeyen kişilerde aşılamadan sonra geçen süreye bakılmaksızın COVID-19 uyumlu semptomlar gelişmesi durumunda PCR testi yapılır. PCR testinin pozitif çıkması durumunda izolasyonları ve tedavileri Sağlık Bakanlığı rehberlerine uygun şekilde yapılır.

 

6. TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Aşılama sonrası;

Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez. Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır.

Aşılı olması nedeni ile temaslı eklenmeyen kişilerde aşılamadan sonra geçen süreye bakılmaksızın COVID-19 uyumlu semptomlar gelişmesi durumunda PCR testi yapılır. PCR testinin pozitif çıkması durumunda izolasyonları ve tedavileri Sağlık Bakanlığı rehberlerine uygun şekilde yapılır.

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) TEDAVİSİNDE KULLANILACAK İLAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME HİDROKSİKLOROKİN SÜLFAT 200 MG FİLM TABLET 02.04.2021

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) TEDAVİSİNDE KULLANILACAK İLAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME HİDROKSİKLOROKİN SÜLFAT 200 MG FİLM TABLET İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) TEDAVİSİNDE KULLANILACAK İLAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME OSELTAMİVİR 75 MG SERT KAPSÜL 02.04.2021

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) TEDAVİSİNDE KULLANILACAK İLAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME OSELTAMİVİR 75 MG SERT KAPSÜL 02.04.2021 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 29.03.2021

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 29.03.2021 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 07.12.2020

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 07.12.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

SON GÜNCELLEME ILE NELER GÜNCELLENDİ?

1.4. Yakın temaslılarda karantinanın sonlandırılması……………………………………………………………….8

Şekil 1. Temaslı Sağlık Çalışanı Algoritması……………………………………………………………………………… 21

 

 

1.4. Yakın temaslılarda karantinanın sonlandırılması

Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince

herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10.

günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere

devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR

testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak

kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune

alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7.

günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7

günden önce sonlandırılamaz.

Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı

düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak

bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla

iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde

düzenlenmelidir.

 

SAĞLIK ÇALIŞANI DIŞI TEMASLI ALGORİTMASI

YAKIN TEMASLI (YÜKSEK RİSKLİ)

• COVID-19 vakası ile PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre

içinde teması olduğu belirtilen ve temaslı olarak bildirilen kişiler İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce

tespit edilir ve izole olduğu yerde ziyaret edilerek temas durumu (yakın temaslı mı /temaslı mı)

değerlendirilir.

• Yakın temaslı olarak belirlenen kişiler HSYS Vaka Takip Modülünde/FİTAS’ta temas var olarak

işaretlenir.

• Yakın temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 10 gün boyunca evde kalması

istenir, izolasyon kuralları hakkında bilgilendirilir.

• Yakın temaslı olarak kayıt edilen kişiler temas tarihinden itibaren 10 gün olacak şekilde belirlenen

periyotlarda ilgili birim/kişiler tarafından telefon ile takip edilir.

• Yakın temaslılar; telafon ile takip sırasında COVID-19 semptomları açısından sorugulanır.

• Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon

ekiplerince numune alınması sağlanır, yakın temaslı semptomları nedeniyle hastaneye

başvurmak isterse tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurması sağlanır.

TEMASLI (DÜŞÜK RİSKLİ)

• Temaslılara yönelik herhangi bir ek önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması,

maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları

hatırlatılır.

• Temaslılardan kendilerini 10 gün boyunca COVID-19 semptomları gelişimi için takip etmeleri, bu

semptomlardan birinin gelişmesi durumunda maske ile en yakın sağlık kurumuna başvurması

istenir.

 

 

Şekil 1. Temaslı Sağlık Çalışanı Algoritması

COVID-19

TEMASLI SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE

UYGULANACAK LABORATUVAR ALGORİTMASI

 

 

Hastane dışındaki gündelik yaşantıları sırasında COVID-19 hastası ile “yakın temaslı”

kriterine uyan teması bulunan (örneğin aynı evde yaşayan COVID-19 hastası olması)

sağlık çalışanları yüksek riskli temaslı olarak değerlendirilir ve yönetilir.

Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir sağlık kurumunda, bir çalışanın

COVID-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler düşük riskli olarak

değerlendirilir ve yönetilir. Maske takma kurallarına uyulmadan 1 metreden daha

yakın mesafede, 15 dakikadan uzun süreli temas söz konusu ise yüksek riskli olarak

değerlendirilir ve yönetilir.

Sağlık çalışanın Hastane dışındaki gündelik yaşantıları sırasındaki temasları

değerlendirirken yukarıdaki maske takma durumları da göz önünde

bulundurulmalıdır (seyahat, ortak alan kullanımı vb).

Temaslı sağlık çalışanlarına Sağlık Çalışanı COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem

(Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu imzalatılır ve algoritmaya göre süreç

tamamlatılır.

COVID-19 pozitif saptanan sağlık çalışanlarının işe dönmesini sağlamak amacıyla

PCR testi yapılmasına gerek yoktur. “COVID-19 Hastalarinda İzolasyonun

Sonlandırılması” başlığı altında yer alan kriterlere göre izolasyonu sonlandırılır.

Ancak sağlık personeli asemptomatik ise erken işe dönmesini sağlamak ilk

pozitif testinden 7 gün sonra, 24 saat arayla yapılacak iki PCR testi negatif olduğu

takdirde izolasyonu solandırılır.

COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının kaydı tutulur ve HSYS programında “Vaka

Takip Modülü”nde yer alan Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/vaka İzlem Formu

girişi yapılır.

İşe dönen sağlık çalışanı, tıbbi maske ile çalışmaya devam eder. Kök hücre ve organ

nakil ünitelerinde çalışacaklar için ardışık iki PCR testi negatifliğinin gösterilmesi

tercih edilmelidir. Aksi takdirde bu çalışanlar işe dönüş sonrasında 21 gün boyunca

immünsüpresif hastalara bakım vermemelidir.

 

 

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 25.11.2020

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 25.11.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?
1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KALAN TEMASLI TAKİBİ…………………………………. 5
2. SALGIN YÖNETİMİ………………………………………………………………………………………………………………11
3. EVDE HASTA İZLEMİ………………………………………………………………………………………………………… 13
4. FİLYASYON VE TEMASLI İZLEMİ…………………………………………………………………………………… 15
5. COVID-19 HASTALARINDA İZOLASYONUN SONLANDIRILMASI*……………………… 17
6. TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ……………………….19

 

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 20.11.2020

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 20.11.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

SON GÜNCELLEME ILE NELER DEĞIŞTI?
1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KALAN TEMASLI TAKİBİ…………………………………. 5

 

1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KALAN TEMASLI TAKİBİ
Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna
yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son
temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları
açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır.
Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir ve yürütülür.
Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 vakasının PCR testi alınmasından
veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları
değerlendirmeye alınır.
» Kesin COVID-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini
takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen COVID-19 vakası ile temas
durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz.
Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen COVID-19 vakası ile temasları
değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir. Bilinen bir immün
süpresif hastalık tablosu olan ve ya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu
kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın tüm COVID-19 vakası
ile temasları değerlendirmeye alınır.
1.1. Olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde temaslılara yönelik
yapılması gerekenler
Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi tespit edildiğinde;
1. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup
olmadığı) belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır.
2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse;
a. Temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz.
b. Yakın temaslıları; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca
kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri
konusunda bilgilendirilir.
3. Test sonucu pozitif gelirse;
a. Yakın temaslılar; temaslı algoritmalarına uygun 14 gün boyunca ateş
ve/veya solunum semptomları açısından evde takip edilir ve sözlü ve
yazılı olarak bilgilendirilir, onamları alınır. Gerekli görülen durumlarda
aktif takip (telefon veya ziyaret ile) yapılabilir.
b. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca

kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri
konusunda bilgilendirilir.
c. Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateş
ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi
maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.
Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar olası vaka algoritmasına göre
yönetilir.
1.1.1. Yakın Temaslı
» Kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma
önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile enfekte sağlık
çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyareti gibi
sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler
» COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan (okul öncesinde ve okul
çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler
» COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar
» COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler
» COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas
eden kişiler
» COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun
süreyle yüz yüze kalan kişiler
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
salonları, otobüs, servis vb ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika
veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler.
» COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve
iki yan koltukta oturan kişiler
» COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
» COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar
1.1.2. Temaslı
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede
bulunmuş kişiler.
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş

kişiler.
» COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa
süreyle yüz yüze kalan kişiler.
» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske
takarak bulunmuş kişiler.

 

Paylaş:

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 14.09.20

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON 14.09.20 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Paylaş: