COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) REHBERİ Bilim Kurulu Çalışması, T.C. Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2020

COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) REHBERİ Bilim Kurulu Çalışması, T.C. Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

13.04.2020 tarihli aynı isimli rehber ile kıyaslandığında;

  1. 69. sayfada bulunan “Koagülopati Tedavisi” isimli algoritmada değişiklikler mevcuttur. Güncel hali aşağıya da eklenmiştir.

Paylaş:

COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU EKİPMANLAR 13.04.2020

COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU EKİPMANLAR 13.04.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Paylaş:

COVID-19 Kanser Hastalarına Bakım Veren Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 14.04.2020

COVID-19 Kanser Hastalarına Bakım Veren Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 14.04.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Paylaş:

COVID-19 Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Kullanımı 13.04.2020

COVID-19 Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Kullanımı 13.04.2020 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

 

 

 

COVID-19 vaka yönetim algoritmasında olası/kesin COVID-19 olgularına ne zaman

toraks BT çekileceği açık olarak belirtilmiştir. Olası/kesin COVID-19 olgularında toraks

BT tanıyı desteklemek, akciğer tutulumunu göstermek veya enfeksiyonun akciğerdeki

yaygınlığını değerlendirmek amaçları ile kullanılmaktadır.

Radyoloji Ünitelerinde COVID-19 Açısından Enfeksiyon Kontrolü

COVID-19 hastası ile kişisel koruyucu ekipman olmaksızın 1 metreden yakın ve 15

dakikadan uzun süreli aynı ortamda bulunmak damlacık yoluyla bulaşan COVID-19

için yakın temas kabul edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, öksürme ve hapşırma

gibi davranışları sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile de bulaşabilir.

Bu nedenle radyolojik tanı ünitelerinde aşağıda belirtilen damlacık ve temas önlemleri

alınmalıdır.

1. Kesin veya olası COVID-19 hastası ve sağlık personeli tıbbi maske takmalıdır.

2. Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (eldiven, koruyucu önlük, tıbbi

maske gözlük/yüz koruyucu) hazır bulundurulmalıdır.

3. Sağlık çalışanı mümkünse hastadan en az 1 metre uzak olacak şekilde

davranmalı, eğer 1 m ve daha yakın olması gerekirse tıbbi maskenin yanı sıra

eldiven, önlük ve gözlük/yüz koruyucu kullanmalıdır.

4. Eldivenin doğru bir şekilde kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım

sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Kontaminasyona yol

açacağından değiştirilmeyen eldivenler ile hasta çevresine dokunmamaya

özen gösterilmelidir.

5. El hijyeninin sağlanması için eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya

20-30 saniye alkol içeren el antiseptiği ile ovulmalıdır.

6. Hasta odadan çıkarıldıktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Temizlik

özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşmalıdır. Su ve deterjanla temizlik

sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan kullanılarak

yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılabilir.

Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabileceğinden dayanıklı yüzeyler için

kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde

1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da

klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. %70 lik alkol de yüzey dezenfeksiyonu

için kullanılabilir.

7. Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven ve göz koruyucu

kullanmalıdır.

8. Hasta atıkları tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

9. Yeni hasta temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra alınabilir.

Paylaş:

KAPALI İŞYERİ/OFİSLERDE COVID-19 İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 09.04.2020

COVID19 KAPALI İŞYERİ/OFİSLERDE COVID-19 İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER – İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş:

COVID19 – ERİŞKİN TEDAVİ ALGORİTMASI – 09.04.2020

SAĞLIK BAKANLIĞI COVID19 – ERİŞKİN TEDAVİ ALGORİTMASI – 09042020 İndirmek İçin Tıklayınız

Paylaş:

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi 08.04.2020

 

Mevcut kanıtlar, COVID-19’un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığını göstermektedir. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar, hastayla teması olanlar veya hasta bakımını yapanlardır. Bu nedenle, bu hastalara bakım veren sağlık çalışanları, bu enfeksiyon açısından yüksek riskli kabul edilmekte ve sağlık çalışanlarının korunması en önemli önceliklerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu bölümde, COVID-19 hastasıyla temas eden sağlık çalışanlarının, temas sırasında yaptıkları işlemlere ve aldıkları önlemlere göre kategorize edilerek, nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatılacaktır.

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi 08.04.2020     İndir

 

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi 08.04.2020     İndir

Paylaş:

Covid19 (SARS-CoV2) Rehberleri ve Algoritmaları

1.Rehberler
 
9.Sağlık Personeline Yönelik Afişler
 
Paylaş: